Turun on panostettava ikäystävällisyyteen (TS 20.5.2021)

Turun vanhusneuvoston tehtävänä on paitsi järjestää informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ikäihmisille, toimia myös linkkinä senioreiden ja Turun päätöksen teon välillä.  Otamme yhteyksiä virkamiehiin ja viemme tietoa ongelmista eteenpäin. Vanhusneuvoston jäseniin voidaan ottaa yhteyttä, kun halutaan parannusta ongelmiin.   Vanhusneuvosto on toinen Turun lakisääteisistä vaikuttajaryhmistä. Toinen on vammaisneuvosto.

Näin kuntavaalien alla on aiheellista pohtia, millainen on ikäystävällinen Turku.  Lyhyesti sanottuna se on kaupunki, jossa eläkeläisten palvelut toimivat ja ikäihmisiä kuunnellaan heitä itseään koskevissa asioissa. 

Usein ongelmat ovat viestinnässä. Seniorit eivät useinkaan tiedä palveluista, joihin he ovat oikeutettuja pelkästään siitä syystä, että palveluista tiedotetaan vain internetissä. Ikäihmiset tarvitsevat myös postitse ja paperilla tapahtuvaa informaatiota. 

Tiedottamisen suhteen ihmiset eivät todellakaan ole yhdenvertaisia. Tähän tarvitaan muutosta.

Monet eivät tiedä, että esimerkiksi Kauppatorin Monitorissa, Kop-kolmiossa sijaitsee Ikäihmisten keskitetty asiakaspalvelupiste, jossa löytyy vastaus monenlaiseen kysymykseen.  Siellä voi saada myös lomakkeiden täyttöapua. Jos vanhusneuvoston aloite toteutuu, sieltä löytyy tulevaisuudessa   asumisneuvoja. Olemme myös huomanneet, että seniorit eivät tiedä, että rollaattoria käyttävät voivat matkustaa maksutta Fölin busseissa ma-pe 9-13. Kun pandemia hellittää, ATK- kursseja tulee järjestää keskitetysti ikäihmisille, jotka haluavat oppia tietokoneen käyttöä.  Heille on annettava ohjausta myös tietokoneen hankinnassa.   

Vanhusneuvosto päivystää kerran kuukaudessa, kuukauden toisena tiistaina klo  13.00  ( ei heinä- eikä elokuussa) Naantalin Aurinkoisen Kauppiaskadun kahvilan ulkopuolella Wiklundin Valopihassa koronarajoituksin. Tervetuloa kyselemään ja keskustelemaan.  

Pandemian aikana vanhusneuvosto on ollut yhteydessä sähköpostilla eläkeläisjärjestöihin ja järjestänyt webinaareja yleisölle. Kaupungin palveluista kulttuuripalveluihin ollaan tyytyväisiä; kirjasto toimii hyvin. Fölin busseihin ollaan myös tyytyväisiä. Kaupungin ikäihmisten liikuntaryhmät ovat suosittuja normaalioloissa. 

Asia, joka tulee esiin toistuvasti, on ongelmat terveyskeskusten ajanvarauksessa.  Keskitetty ajanvaraus puhelimella ei ole kaikilta osin toiminut siitä lähtien kun se otettiin käyttöön vajaa kaksi vuotta sitten. Jos on kiireellinen tarve, ajan yksityiselle lääkärille saa onneksi varatuksi vaikka samaksi päiväksi. 

Monet kertovat, että luvattua takaisin soittoa terveyskeskuksen ajanvarauksesta ei tule. Tällainen ei ole turkulaisten yhdenvertaista palvelua. Terveystoimen resurssit on laitettava kuntoon, ja keskitetystä ajanvarauksesta luovuttava, kun se ei toimi.  

Kaupungin järjestämällä kotihoidolla on ollut rekrytointiongelmia. Vajaalla henkilöstöllä työ käy raskaaksi. Henkilöstön vaihtuvuutta on liikaa.

Turun kaupunginhallitus perehtyi ongelmiin viime tammikuussa. Turun   vanhusneuvosto seuraa parannustoimenpiteiden vaikuttavuutta tämän kevään ajan.

Asia voitaisiin ratkaista nostamalla lähihoitajien palkat vähintään samalle tasolle kuin naapurikunnissa, arvioida työn vaativuus uudelleen sekä kiinnittää enemmän huomiota kotihoidon työn organisointiin ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Tämä vaatii mahdollisia rakennemuutoksia ja lisää resurssia toimialalle. 

Tuleva sote-uudistus ylimääräisine hallintorakenteineen ei ainakaan paranna tilannetta. Kustannukset noussevat.    

Ikäihmiset odottavat, että hyvin toimiva Ikäneuvola saa jatkaa toimintaansa pilottivuosien jälkeen. Neuvola kutsuu kaikki tänä vuonna 75 vuotta täyttävät maksuttomaan terveystarkastukseen. Samalla arvioidaan myös asiakkaan mahdollinen lääkitys, ja hänelle annetaan ohjeita ravitsemukseen ja liikuntaan. 

Ikäneuvola säästää terveystoimen kustannuksia, kun senioreiden mahdolliset piilevät sairaudet saadaan hoitoon ennaltaehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa. 

Toinen asia, jonka edistymistä seniorit odottavat tulevilta päättäjiltä, on ns. välimuotoisen asumisyksiköiden toteuttaminen. Uusia asuntoalueita kaavoitettaessa on tärkeää sijoittaa yhteisöllisiä senioriasuntoja sisältävät korttelit puiston läheisyyteen. Näin mahdollisestaan vanhusten päivittäinen liikkuminen Ja itsenäinen terveydestään huolehtiminen.  

Kun tarvetta välimuotoiseen asumiseen on jo nyt, uusia yksiköiden rakentamista odotellessa, kaupunki voisi vuokrata yksityisistä palvelutaloista asuntoja, joihin voitaisiin järjestää asukkaille yksilölliset kevyet tukipalvelut.   

Yksinäisyys oli ongelma ikäihmisten keskuudessa jo ennen pandemiaa. Koronarajoitukset ovat sulkeneet vanhukset koteihinsa. Vanhusneuvostossa olemme aistineet jonkinlaista lamaannusta ikääntyneiden keskuudessa. 

On hyvä, että senioriyhdistykset ovat alkaneet järjestää ulkoilutapahtumia koronarajoituksin Pandemian rajoitusten lieventämisiä odotellaan, jotta jälleen voidaan kokoontua ja tehdä yhteisiä matkoja.  

Ulla-Maija Vierimaa

Turun vanhusneuvoston pj

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Kaupunginhallituksen jäsen