aloite: Eläkeläisyhdistysten avustuskäytännön selkiyttäminen

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin eläkeläisyhdistysten avustuskäytännön selkiyttämiseksi. Informaatiota tulee jakaa tasapuolisesti yhdistyksille erilaisten avustusten hakumahdollisuuksista myös muuten kuin kaupungin nettisivuilla. Avustuskäytäntöjen selkiyttämisessä voitaisiin hyödyntää ns. Kuopion mallia. Yhdistysten toiminnan vaikuttavuuteen tulee luoda selkeät
mittarit.

Avustuskäytäntö tulee luoda sellaiseksi, että siitä hyötyy tasapuolisesti mahdollisimman monet erikokoiset yhdistykset. Kaupungin hyvinvointikoordinaattori voisi tehdä yhteistyötä eläkeläisyhdistysten kanssa, ja informoida näitä
avustuksista ja myös muista ikäihmisiä ja yhdistyksiä koskevista asioista. Eläkeläisyhdistykset tekevät arvokasta työtä eläkeläisten elämän laadun parantamiseksi.

Yhdistysten toimintaedellytykset tulee turvata. Turun vanhusneuvosto on mielellään mukana tarkoituksenmukaisten käytäntöjen luomisessa.

Turussa, marraskuun 16. päivänä 2020

Ulla-Maija Vierimaa
Turun kaupunginvaltuutettu (kok)

Vierimaa Ulla-Maija (KOK)
Kannattajat (4 kpl)
Takatalo Janika (KOK)
Sirén Saara-Sofia (KOK)
Beqiri Sadri (KOK)
Laakso Ville (KOK