aloite: Turun kaupungin kotihoidon tilanne

Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaa ym. aloite: Turun kaupungin kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin Turun kaupungin kotihoidon hoitajapulan ja hoitajavaihtuvuuden parantamiseksi. Rekrytointiongelmien poistamiseksi lähihoitajien palkkaus tulee saattaa naapurikuntien lähihoitajien palkkauksen tasolle. Tämä tulee ottaa huomioon ensi vuoden toimialan budjetissa. Koska kotihoidon asiakkaat ovat joillakin alueilla huonokuntoisia ja vaativat paljon hoitoa, tämä tulee ottaa huomioon kotihoitajien työn määrässä. Työn kuormittavuutta pitää vähentää palkkaamalla riittävä määrä hoitajia. Tällöin sairauspoissaolo vähenevät. Työn johtamiseen tulee kiinnittää huomiota, jolloin Turun imago työnantajana mahdollisesti paranee erityisesti nuorten työntekijöiden keskuudessa.

Työhyvinvointia tulee parantaa tyky-rannekkeiden, kulttuurikorttien ja työhyvinvointikyselyjen avulla. Työntekijää on mahdollisuuksien mukaan kuunneltava hänen työaikojaan suunniteltaessa. Työharjoittelijoiden ohjaamiseen ja työssään viihtymiseen on panostettava, jotta he jäisivät Turkuun valmistuttuaan. Suurelta osin Turun kaupungin kotihoito on laadukasta, ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Mutta työntekijöiden vaihtuvuus ja osittainen puute vaikuttaa ajan oloon siihen, että nykyiset työntekijät uupuvat.

TURUSSA huhtikuun 19. päivänä 2021

Ulla-Maija Vierimaa

Kaupunginvaltuutettu,kok

Vierimaa Ulla-Maija (KOK)
Kannattajat (5 kpl)
Rantanen Laura (VIHR)
Aaltonen Niko (KOK)
Auvinen Jaana (JA)
Karjalainen Riitta (KESK)
Mustonen Hannele (KOK)