aloite: Turun palvelulinjojen kaluston vaihtaminen

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin kaupungin kolmen palvelulinjan bussien vaihtamiseksi täysin esteettömäksi palveluliikenteeseen rakennetuksi MP-tyypin linja-autoiksi.

Nykyiset M-tyypin linja-autot eivät sovellu iäkkäille ja liikunta-rajoitteisille. Vaikka ne ovat matalalattiaisia, niissä on portaita ja kapeat käytävät sekä rollaattoreille vähemmän tilaa.

MP-tyypin bussit tulee ottaa käyttöön myös tulevan runkolinjauudistuksen valmistuttua.

Turussa on yli 38 000 yli 65-vuotiasta senioria. Huonosti liikkuvien määrä lisääntyy. Keskustassa asioilla käyminen on monelle ikä-ihmiselle tarpeellista virkistystä. Se on samalla heidän henkisen ja fyysisen toimintakykynsä ylläpitoa. Kaikillaikäihmisillä ei ole varaa eikä halua muuttaa lähiöistä keskustan
palvelujen lähelle.

Nykyisten päätösten mukaan ikäihmisten tulee asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Laitoshoito tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Vanhusten toimintakyvyn menetys heidän passivoiduttuaan koteihinsa tulee maksamaan huomattavana terveyden huoltokulujen kohoamisena. Palvelulinjat ovat tärkeitä juuri
huonokuntoisimpien kotona asuvien ikäihmisten elämän laadun parantamiseksi.

Mikäli MP-tyypin linja-autot todetaan mahdottomiksi vaihtaa kaikille kolmelle
palvelulinjalle kilpailutusten ollessa kesken, tulee yhden suosituimman linjan
tavallinen bussi vaihtaa MP-tyypin bussiksi. Ikäihmisten palvelujen laatua ei
pidä huonontaa. Vanhukset ovat pitkillä työurillaan etukäteen maksaneet nyt
heille kuuluvat palvelut.

Turussa, 24.8.2020
Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu kok
Kaupunginhallituksen jäsen
Vanhusneuvoston pj.