Viesti äänestäjilleni

Hyvä äänestäjä,

olen useamman kauden Turun kaupunginvaltuutettu ja tällä hetkellä myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsen.  Olen vanhusneuvoston jäsen, 2 kautta olen ollut myös puheenjohtajana. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntemukseni kasvoi viime kaudella Turun sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Olen Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu. 

Olen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen.

Kuulun Mikaelin seurakuntaneuvostoon.

Olen naimisissa, ja asumme omakotitalossa Kähärissä, Turussa.  Olen kolmen aikuisen lapsen äiti ja kuuden lapsenlapsen isoäiti.

Harrastan lukemista, liikuntaa, purjehtimista, laskettelua ja golfia. Vapaa-aikani kuluu myös järjestötyössä. 

Politiikka on työtäni, se vie suuren osan aikaani.  Nautin siitä, että eläkeläisenä minulla on aikaa perehtyä käsiteltäviin asioihin perusteellisesti, soittaa asioita valmisteleville virkamiehille ja kysyä perusteluja ja ehdottaa muutoksia. Vaikuttamiseni on aivan eri tasolla verrattuna aikaan, jolloin olin vielä työelämässä. Kokemuksestani on hyötyä koko kokoomusryhmälle, kun osaan sanoa, mikä asia toimii ja mikä ei.

Samaa työskentelytapaa aion soveltaa myös Varsinais-Suomen aluevaltuuston työhön. 

Vuonna 2023 aloittava Varsinais-Suomen hyvinvointialue on suuri kokonaisuus. Siinä työskentelee 20 700 sote-alan työntekijää. Turusta alueelle siirtyy 5000 työntekijää. Alueella asuu vähän alle 500 000 asukasta.  Hyvinvointialueen budjetti vuonna 2023 tullee olemaan noin  2, 2 miljardia, kun Turun kaupungin budjetti vuodelle 2022 on 1,18 miljardia.

 Varsinais-Suomen 27 kunnan sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastuspalvelujen yhdistäminen samaan hyvinvointialueeseen tulee olemaan suuri työ. Se vaatii isojen kokonaisuuksien hallintaa ja ennen kaikkea kokemusta, jota minulla on usean kauden Turun kaupunginvaltuutettuna.  Varsinais-Suomen 79 jäsenen aluevaltuusto tarvitsee kokeneita päättäjiä. 

Asiantuntemukseni kasvoi sosiaali- ja terveyslautakunnassa ollessani. Aluevaltuustossa aion vaikuttaa seuraaviin asioihin:

 • Jokaiselle varsinais-suomalaiselle on taattava oikeus nopeaan hoitoon pääsyyn. Keskitetyn ajanvarauksen tulee toimia paremmin. Sotekeskusjonoja ei synny, kun  rekrytoidaan  lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta pitää tehdä houkutteleva työpaikka, jossa on riittävä palkkaus, hyvä johto ja jossa sote-henkilöstön  työhyvinvointiin panostetaan. 
 • Palvelusetelin käyttöä lisätään. Asiakkaan tulee saada itse valita lääkärinsä.        Omalääkäri-systeemi tulee ottaa jälleen käyttöön. Yksityisnen sektori tulee ottaa mukaan palvelujen tarjoamiseen, kuten esimerkiksi  sotekeskusjonojen poistamiseen.
 • Järjestöjä ja järjestöjen vapaaehtoisia tulee hyödyntää, esimerkiksi kotona yksin asuvien vanhusten ulkoiluttajiksi. Tämä tarvitsee alueen kymmenien eri yhdistysten yhteistyötä, jota edistää hyvinvointialueen palkkaama järjestökoordinaattori.
 • Vanhusten kotihoidon työntekijöiden rekrytointia tulee parantaa. Palkkaus ja työolot ovat avainsana. 
 • Hyvien käytänteiden tulee saada jatkua: Turussa toimivan ikäihmisten terveyspalveluja parantavan ikäneuvolan toiminnan tulee saada jatkua palvellen koko Varsinais-Suomea. Siinä koko ikäluokka, 75-vuotiaat kutsutaan terveystarkastukseen ja laboratoriokokeisiin ja samassa yhteydessä annetaan kokonaisvaltaista hyvinvointineuvontaa. Ikäneuvola on erinomaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka säästää tulevia terveyskustannuksia.   
 • Ikäihmisten turvallinen vanhuus kotona tulee taata tarjoamalle yksilöllisiä ja edullisia tukipalveluja.
 • Lähellä palveluja sijaitsevia, kodinomaisia ja yhteisöllisiä  senioriasuntoja tulee rakentaa, jotta niitä on tarjolla kun nyt kotona asuvat vanhukset eivät kykene asumaan itsenäisesti. 
 • Vanhusasiamiehen toimi on perustettava, ja nykyisen Turussa sijaisevan Kop-kolmiossa  ikäihmisten palveluohjauksen tulee saada jatkua. 
 • Koulujen tukipalvelujen  (kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit ym )tulee saada jatkaa toimintaansa oppilaisen omilla kouluilla.  
 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tulee tarjota lähipalveluina tai digitaalisina. Kyse 
 • Digitaalisia palveluja tulee käyttää siellä missä ne ovat tarkoituksenmukaisia, ei vanhuspalveluissa. 

Uudistuksen perimmäisenä tarkoituksena on hyvinvointialueiden terveyserojen kaventaminen ja tasapuolinen sote-palvelujen tarjoaminen.

Raskasta, uutta  hallintotoa ei pidä kuitenkaan luoda, vaan aluetta tulee hallinoida mahdollisimman kevyellä organisaatiolla .

Palvelut tulee järjestää kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti. Vaikka valtio vastaa aluksi sote-alueiden kustannuksista, kulut loppujen lopuksi peritään alueen veronmaksajilta. Jäjelle jäävän kaupungin/kunnan kehittämiseen tulee varata riittävästi resursseja. 

Asukkaiden kokonaisverotus ei saa kasvaa. 

Silti laadukkaat ja oikeudenmukaiset hyvinvointipalvelut koko Varsinais-Suomeen. Tavoitteiden yhteensovittaminen ei ole helppoa, siksi tarvitaan asiantuntemusta ja kokemusta. 

Anna äänesi asiantuntemukselle ja kokemukselle  numero 732.

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu
Maakuntavaltuutettu
Vanhusneuvoston jäsen