Viesti äänestäjilleni

Hyvä äänestäjä,

olen useamman kauden Turun kaupunginvaltuutettu ja tällä hetkellä myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsen.  Olen vanhusneuvoston jäsen, 2 kautta olen ollut myös puheenjohtajana. Sosiaali- ja terveysalan asiantuntemukseni kasvoi viime kaudella Turun sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Olen Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu. 

Olen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen.

Kuulun Mikaelin seurakuntaneuvostoon.

Olen naimisissa, ja asumme omakotitalossa Kähärissä, Turussa.  Olen kolmen aikuisen lapsen äiti ja kuuden lapsenlapsen isoäiti.

Harrastan lukemista, liikuntaa, purjehtimista, laskettelua ja golfia. Vapaa-aikani kuluu myös järjestötyössä. 

Politiikka on työtäni, se vie suuren osan aikaani.  Nautin siitä, että eläkeläisenä minulla on aikaa perehtyä käsiteltäviin asioihin perusteellisesti, soittaa asioita valmisteleville virkamiehille ja kysyä perusteluja ja ehdottaa muutoksia. Vaikuttamiseni on aivan eri tasolla verrattuna aikaan, jolloin olin vielä työelämässä. Kokemuksestani on hyötyä koko kokoomusryhmälle, kun osaan sanoa, mikä asia toimii ja mikä ei.

Samaa työskentelytapaa aion soveltaa myös Varsinais-Suomen aluevaltuuston työhön. 

Vuonna 2023 aloittava Varsinais-Suomen hyvinvointialue on suuri kokonaisuus. Siinä työskentelee 20 700 sote-alan työntekijää. Turusta alueelle siirtyy 5000 työntekijää. Alueella asuu vähän alle 500 000 asukasta.  Hyvinvointialueen budjetti vuonna 2023 tullee olemaan noin  2, 2 miljardia, kun Turun kaupungin budjetti vuodelle 2022 on 1,18 miljardia.

 Varsinais-Suomen 27 kunnan sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastuspalvelujen yhdistäminen samaan hyvinvointialueeseen tulee olemaan suuri työ. Se vaatii isojen kokonaisuuksien hallintaa ja ennen kaikkea kokemusta, jota minulla on usean kauden Turun kaupunginvaltuutettuna.  Varsinais-Suomen 79 jäsenen aluevaltuusto tarvitsee kokeneita päättäjiä. 

Asiantuntemukseni kasvoi sosiaali- ja terveyslautakunnassa ollessani. Aluevaltuustossa aion vaikuttaa seuraaviin asioihin:

 • Jokaiselle varsinais-suomalaiselle on taattava oikeus nopeaan hoitoon pääsyyn. Keskitetyn ajanvarauksen tulee toimia paremmin. Sotekeskusjonoja ei synny, kun  rekrytoidaan  lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta pitää tehdä houkutteleva työpaikka, jossa on riittävä palkkaus, hyvä johto ja jossa sote-henkilöstön  työhyvinvointiin panostetaan. 
 • Palvelusetelin käyttöä lisätään. Asiakkaan tulee saada itse valita lääkärinsä.        Omalääkäri-systeemi tulee ottaa jälleen käyttöön. Yksityisnen sektori tulee ottaa mukaan palvelujen tarjoamiseen, kuten esimerkiksi  sotekeskusjonojen poistamiseen.
 • Järjestöjä ja järjestöjen vapaaehtoisia tulee hyödyntää, esimerkiksi kotona yksin asuvien vanhusten ulkoiluttajiksi. Tämä tarvitsee alueen kymmenien eri yhdistysten yhteistyötä, jota edistää hyvinvointialueen palkkaama järjestökoordinaattori.
 • Vanhusten kotihoidon työntekijöiden rekrytointia tulee parantaa. Palkkaus ja työolot ovat avainsana. 
 • Hyvien käytänteiden tulee saada jatkua: Turussa toimivan ikäihmisten terveyspalveluja parantavan ikäneuvolan toiminnan tulee saada jatkua palvellen koko Varsinais-Suomea. Siinä koko ikäluokka, 75-vuotiaat kutsutaan terveystarkastukseen ja laboratoriokokeisiin ja samassa yhteydessä annetaan kokonaisvaltaista hyvinvointineuvontaa. Ikäneuvola on erinomaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka säästää tulevia terveyskustannuksia.   
 • Ikäihmisten turvallinen vanhuus kotona tulee taata tarjoamalle yksilöllisiä ja edullisia tukipalveluja.
 • Lähellä palveluja sijaitsevia, kodinomaisia ja yhteisöllisiä  senioriasuntoja tulee rakentaa, jotta niitä on tarjolla kun nyt kotona asuvat vanhukset eivät kykene asumaan itsenäisesti. 
 • Vanhusasiamiehen toimi on perustettava, ja nykyisen Turussa sijaisevan Kop-kolmiossa  ikäihmisten palveluohjauksen tulee saada jatkua. 
 • Koulujen tukipalvelujen  (kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit ym )tulee saada jatkaa toimintaansa oppilaisen omilla kouluilla.  
 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tulee tarjota lähipalveluina tai digitaalisina. Kyse 
 • Digitaalisia palveluja tulee käyttää siellä missä ne ovat tarkoituksenmukaisia, ei vanhuspalveluissa. 

Uudistuksen perimmäisenä tarkoituksena on hyvinvointialueiden terveyserojen kaventaminen ja tasapuolinen sote-palvelujen tarjoaminen.

Raskasta, uutta  hallintotoa ei pidä kuitenkaan luoda, vaan aluetta tulee hallinoida mahdollisimman kevyellä organisaatiolla .

Palvelut tulee järjestää kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti. Vaikka valtio vastaa aluksi sote-alueiden kustannuksista, kulut loppujen lopuksi peritään alueen veronmaksajilta. Jäjelle jäävän kaupungin/kunnan kehittämiseen tulee varata riittävästi resursseja. 

Asukkaiden kokonaisverotus ei saa kasvaa. 

Silti laadukkaat ja oikeudenmukaiset hyvinvointipalvelut koko Varsinais-Suomeen. Tavoitteiden yhteensovittaminen ei ole helppoa, siksi tarvitaan asiantuntemusta ja kokemusta. 

Anna äänesi asiantuntemukselle ja kokemukselle  numero 732.

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu
Maakuntavaltuutettu
Vanhusneuvoston jäsen 

aloite: Turun keskusta-alueen valaistus

Turun kaupunginvaltuusto

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin Turun keskusta-alueen valaistuksen parantamiseksi.  Katuvalot esimerkiksi Kauppiaskadulla ja Humalistonkadulla sijaitsevat ajotien keskellä, jolloin jalkakäytävät syyspimeällä jäävät pimeiksi. Ehdotan, että katulamput sijoitetaan jalkakäytävien reunoille, jolloin ne valaisevat jalankulkijoiden liikkumista, ja tuovat turvallisuutta keskustan alueelle. 

Turussa, 11.6.2021

Ulla-Maija Vierimaa ( KOK) 

Kannattajat  ( 5 kpl)

Valkonen Ville (KOK)

Karjalainen Riitta (KESK)

Achrèn Ulla (RKP)

Völund-Wallenius Terhi (RKP)

Beqiri Sadri (KOK)

aloite: Turun kaupungin kotihoidon tilanne

Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaa ym. aloite: Turun kaupungin kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin Turun kaupungin kotihoidon hoitajapulan ja hoitajavaihtuvuuden parantamiseksi. Rekrytointiongelmien poistamiseksi lähihoitajien palkkaus tulee saattaa naapurikuntien lähihoitajien palkkauksen tasolle. Tämä tulee ottaa huomioon ensi vuoden toimialan budjetissa. Koska kotihoidon asiakkaat ovat joillakin alueilla huonokuntoisia ja vaativat paljon hoitoa, tämä tulee ottaa huomioon kotihoitajien työn määrässä. Työn kuormittavuutta pitää vähentää palkkaamalla riittävä määrä hoitajia. Tällöin sairauspoissaolo vähenevät. Työn johtamiseen tulee kiinnittää huomiota, jolloin Turun imago työnantajana mahdollisesti paranee erityisesti nuorten työntekijöiden keskuudessa.

Työhyvinvointia tulee parantaa tyky-rannekkeiden, kulttuurikorttien ja työhyvinvointikyselyjen avulla. Työntekijää on mahdollisuuksien mukaan kuunneltava hänen työaikojaan suunniteltaessa. Työharjoittelijoiden ohjaamiseen ja työssään viihtymiseen on panostettava, jotta he jäisivät Turkuun valmistuttuaan. Suurelta osin Turun kaupungin kotihoito on laadukasta, ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Mutta työntekijöiden vaihtuvuus ja osittainen puute vaikuttaa ajan oloon siihen, että nykyiset työntekijät uupuvat.

TURUSSA huhtikuun 19. päivänä 2021

Ulla-Maija Vierimaa

Kaupunginvaltuutettu,kok

Vierimaa Ulla-Maija (KOK)
Kannattajat (5 kpl)
Rantanen Laura (VIHR)
Aaltonen Niko (KOK)
Auvinen Jaana (JA)
Karjalainen Riitta (KESK)
Mustonen Hannele (KOK)

aloite: Rokotusbussin hankkiminen Turkuun

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin Koronavirusrokotuspaikan sijainnin parantamiseksi.

Messukeskus sopii rokotuspaikaksi erinomaisesti suurimmalle osalla turkulaisia.

Se toimii tehokkaasti massarokotuspaikkana.

Mutta ikäihmiset, joiden on vaikea käyttää busseja ja joilla ei ole sukulaisia tai tuttavia kuljettamassa henkilöautoillaan Messukeskukseen, saattavat jopa jäädä rokotusten ulkopuolelle.

Ehdotan, että Turun terveystoimi hankkii Punkkibussin tapaisen rokotusbussin, joka voisi ottaa vastaan asiakkaita Turun keskustassa, esimerkiksi Kauppatorin läheisyydessä aamupäivän ja kiertelisi aikataulun mukaan lähiöissä iltapäivällä.

Tällöin iäkkäät ja liikuntaesteiset nuoremmat henkilöt saisivat rokotuksen ajoissa.

Turussa, tammikuun 25 päivänä

Ulla-Maija Vierimaa

Kaupunginvaltuutettu, kok

aloite: Vanhusasiamiehen viran perustaminen Turkuun

Turun kaupungin vanhusneuvosto on useassa kokouksessa keskustellut, miten vanhoille turkulaisille tarkoitetut monipuoliset palvelut ja auttamisen keinot olisivat nykyistä paremmin saatavissa ja tavoitettavissa. Tällä hetkellä vanhuspalveluja tuottavat kaupungin monet hallinnonalat, suurimpana luonnollisesti sosiaali- ja terveystoimi. Näiden lisäksi kaupungissa toimii kymmenittäin järjestöjä ja yhdistyksiä, joilla on palveluvalikoimissaan vanhusten auttamiseen ja jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tärkeitä toimia. Vanhusten on lähes mahdotonta saada kokonaiskäsitystä käytettävissä olevista palveluista ja tukitoimista. Turun vanhusneuvoston mielestä asiaa pitää kehitellä vanhuspalvelulain mukaisesti asiakaslähtöisesti kaupunkilaisten tarpeista lähtien.

Turun vanhusneuvosto on selvitellyt muiden kuntien tapoja huolehtia vanhuspalvelulain toteuttamisesta ja ikäihmisten palvelujen saannin varmistamisesta. Turun kannalta vastaavin vertailukaupunki on Tampere. Siellä kyseistä tehtäväkokonaisuutta hoitaa kaksi vanhusasiamiestä ja heidän lisäkseen palvelukoordinaattori. Turussa vastaavia tehtäviä hoitavia henkilöitä ei ole.

Keräämiensä selvitysten perusteella Turun vanhusneuvosto esittää, että Turussa edettäisiin taloudellisen mahdollisuudet huomioiden asteittain.  Vanhusneuvosto ehdottaa, että Turkuun perustetaan ensimmäiseksi vanhusasiamiehen tehtäväkokonaisuus.

Vanhusasiamiehen tulisi olla henkilö, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa kysymyksissä ja joka pystyy ohjaamaan asiakas oikean tahon puoleen.

Vanhusasiamiehen tulee kuunnella kuntalaisten huolia, ottaa vastaan palautteita ja järjestää neuvotteluita ratkaisujen löytymiseksi ongelmatilanteissa. Vanhusasiamiehen tulee seurata yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista sekä tiedottaa ja raportoida esille tulevista asioista ja kehittämiskohteista.

Vanhusasiamiehen käytännön tehtäviä olisivat mm:

Asiakaspalautteiden vastaanotto ja palautteiden vastaanotto, asiakastapaamiset ajanvarauksella Palvelutorilla tai vastaavissa paikoissa. Tehtäviin tulisi kuulua myös sovittelutyö ongelmatilanteissa. Ikäihmisten palveluista, etuuksista ja oikeuksista tiedottaminen sekä laadunvalvonta palveluja koskevissa asioissa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa tulisi olla osa vanhusasiamiehen tärkeätä tehtäväkokonaisuutta. Erilaisten esitteiden ja oppaiden laadinta, samoin kuin yhteistyö yhdistysten ja palveluntuottajien kanssa on tärkeätä tiedon jakamisen ja  saannin kannalta.

Vanhusasiamiehen tulee olla vanhusneuvoston tukihenkilö ja hänen tulee raportoida toiminnastaan säännöllisesti vanhusneuvostolle.

Vanhusasiamiestoiminta ei saa korvata potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen tehtäviä. Vanhusasiamiehen ei myöskään tule käsitellä oikeudellisia asioita.

Turun kaupungin vanhusneuvosto esittää edellisiin periaatteisiin vedoten, että Turkuun perustetaan vanhusasiamiehen tehtäväkokonaisuus. Turun kaupungin taloudelliset mahdollisuudet huomioon ottaen vanhusneuvosto ehdottaa, että tehtävä voisi olla seudullinen.

aloite: Eläkeläisyhdistysten avustuskäytännön selkiyttäminen

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin eläkeläisyhdistysten avustuskäytännön selkiyttämiseksi. Informaatiota tulee jakaa tasapuolisesti yhdistyksille erilaisten avustusten hakumahdollisuuksista myös muuten kuin kaupungin nettisivuilla. Avustuskäytäntöjen selkiyttämisessä voitaisiin hyödyntää ns. Kuopion mallia. Yhdistysten toiminnan vaikuttavuuteen tulee luoda selkeät
mittarit.

Avustuskäytäntö tulee luoda sellaiseksi, että siitä hyötyy tasapuolisesti mahdollisimman monet erikokoiset yhdistykset. Kaupungin hyvinvointikoordinaattori voisi tehdä yhteistyötä eläkeläisyhdistysten kanssa, ja informoida näitä
avustuksista ja myös muista ikäihmisiä ja yhdistyksiä koskevista asioista. Eläkeläisyhdistykset tekevät arvokasta työtä eläkeläisten elämän laadun parantamiseksi.

Yhdistysten toimintaedellytykset tulee turvata. Turun vanhusneuvosto on mielellään mukana tarkoituksenmukaisten käytäntöjen luomisessa.

Turussa, marraskuun 16. päivänä 2020

Ulla-Maija Vierimaa
Turun kaupunginvaltuutettu (kok)

Vierimaa Ulla-Maija (KOK)
Kannattajat (4 kpl)
Takatalo Janika (KOK)
Sirén Saara-Sofia (KOK)
Beqiri Sadri (KOK)
Laakso Ville (KOK

aloite: Turun palvelulinjojen kaluston vaihtaminen

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin kaupungin kolmen palvelulinjan bussien vaihtamiseksi täysin esteettömäksi palveluliikenteeseen rakennetuksi MP-tyypin linja-autoiksi.

Nykyiset M-tyypin linja-autot eivät sovellu iäkkäille ja liikunta-rajoitteisille. Vaikka ne ovat matalalattiaisia, niissä on portaita ja kapeat käytävät sekä rollaattoreille vähemmän tilaa.

MP-tyypin bussit tulee ottaa käyttöön myös tulevan runkolinjauudistuksen valmistuttua.

Turussa on yli 38 000 yli 65-vuotiasta senioria. Huonosti liikkuvien määrä lisääntyy. Keskustassa asioilla käyminen on monelle ikä-ihmiselle tarpeellista virkistystä. Se on samalla heidän henkisen ja fyysisen toimintakykynsä ylläpitoa. Kaikillaikäihmisillä ei ole varaa eikä halua muuttaa lähiöistä keskustan
palvelujen lähelle.

Nykyisten päätösten mukaan ikäihmisten tulee asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Laitoshoito tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Vanhusten toimintakyvyn menetys heidän passivoiduttuaan koteihinsa tulee maksamaan huomattavana terveyden huoltokulujen kohoamisena. Palvelulinjat ovat tärkeitä juuri
huonokuntoisimpien kotona asuvien ikäihmisten elämän laadun parantamiseksi.

Mikäli MP-tyypin linja-autot todetaan mahdottomiksi vaihtaa kaikille kolmelle
palvelulinjalle kilpailutusten ollessa kesken, tulee yhden suosituimman linjan
tavallinen bussi vaihtaa MP-tyypin bussiksi. Ikäihmisten palvelujen laatua ei
pidä huonontaa. Vanhukset ovat pitkillä työurillaan etukäteen maksaneet nyt
heille kuuluvat palvelut.

Turussa, 24.8.2020
Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu kok
Kaupunginhallituksen jäsen
Vanhusneuvoston pj.

Liikunta parantaa ikäihmisten elämän laatua (Seutusanomat 10.6.)

Pandemian jatkuessa aika monen seniorin elämä on passivoitunut. Kun yhdistykset, harrastukset ja kulttuurielämä ovat tauolla, on vaarana eristäytyminen. Yksinäisyys lisääntyy ja fyysinen kunto heikkenee. Pandemian rajoitusten lieventämisiä odotellaan nyt innostuneina,  kun tartuntatilanne Turussa on paranemaan päin.   Järjestöillä on tärkeä tehtävä ikäihmisten aktivoimisessa elämän palatessa normaaliin pandemian hellittäessä. Eläkeläisyhdistykset ovat alkaneet järjestää ulkoilutapahtumia koronarajoituksin, mikä on erinomainen asia. Liikkuminen keväisessä, heräävässä luonnossa ystävien kanssa virkistää ja osallistaa.

Turun kaupungin tulisi varmistaa yhdistysten toimintaedellytykset jakamalla näille kohtuullisen suuruisia avustuksia ja tarjoamalla kokoontumistilat mielellään keskustan läheisyydessä. Turusta puuttuu vielä yhdistysten talo. Vanhusneuvosto on tehnyt kokoontumistiloista aloitteen kaupunginhallitukselle.  

Järjestöjen vapaa-ehtoiset tekevät arvokasta työtä ulkoiluttamalla kotona ja palvelutaloissa asuvia, yksinäisiä vanhuksia. Jotta toiminta olisi laajempaa ja kattavampaa, tarvitaan kaupungin palkkaama hyvinvointikoordinaattori, joka organisoi ja pitää yhteyksiä järjestöihin ja vanhuksiin. Jokaisella ikäihmisellä tulee olla mahdollisuus säännölliseen ulkoiluun.  

Liikunnan ikäihmisen elämänlaatua parantavaa vaikutusta ei voi liikaa korostaa. UKK-instituutti suosittelee laajaan tutkimustietoon pohjautuen (www.ukkinstituutti.fi), että yli 65-vuotiaiden tulisi liikkua ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Tämän tulisi olla kestävyyskuntoa harjoittavaa reipasta liikkumista (kävely, pyöräily, uinti,golf ym). 

Voima- ja tasapainoharjoittelua tulisi lisäksi olla ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaksia voi kuormittaa kuntosalilla, ryhmäliikunnassa, joogassa tai harrastaa vesiliikuntaa.   Tanssiminen tai kotona voimistelu ovat suositeltavia. Portaat on hyvä kävellä. Nämä ovat minimisuosituksia, jotta senioreiden terveys ja toimintakyky ikääntyessä säilyvät.  Kun liikkuu riittävästi päivittäin, nukkuu paremmin. Asiantuntijoiden mukaan liikunta vaikuttaa parantavasti myös muistiin. 

Liittämällä liikunnan jossain muodossa jokapäiväiseen ohjelmaan, kunnon kohoamisen ja mielen virkistymisen huomaa jo muutamassa viikossa. Meillä monella seniorilla on omakohtaista kokemusta asiasta. Liikunnasta ja sen tärkeydestä  olemme keskustellet tilaisuuksissamme tämän  kevään aikana.   

Ulla-Maija Vierimaa 

Turun vanhusneuvoston pj 

Kaupunginvaltuutettu(kok) 

Kaupunginhallituksen jäsen 

Turun on panostettava ikäystävällisyyteen (TS 20.5.2021)

Turun vanhusneuvoston tehtävänä on paitsi järjestää informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ikäihmisille, toimia myös linkkinä senioreiden ja Turun päätöksen teon välillä.  Otamme yhteyksiä virkamiehiin ja viemme tietoa ongelmista eteenpäin. Vanhusneuvoston jäseniin voidaan ottaa yhteyttä, kun halutaan parannusta ongelmiin.   Vanhusneuvosto on toinen Turun lakisääteisistä vaikuttajaryhmistä. Toinen on vammaisneuvosto.

Näin kuntavaalien alla on aiheellista pohtia, millainen on ikäystävällinen Turku.  Lyhyesti sanottuna se on kaupunki, jossa eläkeläisten palvelut toimivat ja ikäihmisiä kuunnellaan heitä itseään koskevissa asioissa. 

Usein ongelmat ovat viestinnässä. Seniorit eivät useinkaan tiedä palveluista, joihin he ovat oikeutettuja pelkästään siitä syystä, että palveluista tiedotetaan vain internetissä. Ikäihmiset tarvitsevat myös postitse ja paperilla tapahtuvaa informaatiota. 

Tiedottamisen suhteen ihmiset eivät todellakaan ole yhdenvertaisia. Tähän tarvitaan muutosta.

Monet eivät tiedä, että esimerkiksi Kauppatorin Monitorissa, Kop-kolmiossa sijaitsee Ikäihmisten keskitetty asiakaspalvelupiste, jossa löytyy vastaus monenlaiseen kysymykseen.  Siellä voi saada myös lomakkeiden täyttöapua. Jos vanhusneuvoston aloite toteutuu, sieltä löytyy tulevaisuudessa   asumisneuvoja. Olemme myös huomanneet, että seniorit eivät tiedä, että rollaattoria käyttävät voivat matkustaa maksutta Fölin busseissa ma-pe 9-13. Kun pandemia hellittää, ATK- kursseja tulee järjestää keskitetysti ikäihmisille, jotka haluavat oppia tietokoneen käyttöä.  Heille on annettava ohjausta myös tietokoneen hankinnassa.   

Vanhusneuvosto päivystää kerran kuukaudessa, kuukauden toisena tiistaina klo  13.00  ( ei heinä- eikä elokuussa) Naantalin Aurinkoisen Kauppiaskadun kahvilan ulkopuolella Wiklundin Valopihassa koronarajoituksin. Tervetuloa kyselemään ja keskustelemaan.  

Pandemian aikana vanhusneuvosto on ollut yhteydessä sähköpostilla eläkeläisjärjestöihin ja järjestänyt webinaareja yleisölle. Kaupungin palveluista kulttuuripalveluihin ollaan tyytyväisiä; kirjasto toimii hyvin. Fölin busseihin ollaan myös tyytyväisiä. Kaupungin ikäihmisten liikuntaryhmät ovat suosittuja normaalioloissa. 

Asia, joka tulee esiin toistuvasti, on ongelmat terveyskeskusten ajanvarauksessa.  Keskitetty ajanvaraus puhelimella ei ole kaikilta osin toiminut siitä lähtien kun se otettiin käyttöön vajaa kaksi vuotta sitten. Jos on kiireellinen tarve, ajan yksityiselle lääkärille saa onneksi varatuksi vaikka samaksi päiväksi. 

Monet kertovat, että luvattua takaisin soittoa terveyskeskuksen ajanvarauksesta ei tule. Tällainen ei ole turkulaisten yhdenvertaista palvelua. Terveystoimen resurssit on laitettava kuntoon, ja keskitetystä ajanvarauksesta luovuttava, kun se ei toimi.  

Kaupungin järjestämällä kotihoidolla on ollut rekrytointiongelmia. Vajaalla henkilöstöllä työ käy raskaaksi. Henkilöstön vaihtuvuutta on liikaa.

Turun kaupunginhallitus perehtyi ongelmiin viime tammikuussa. Turun   vanhusneuvosto seuraa parannustoimenpiteiden vaikuttavuutta tämän kevään ajan.

Asia voitaisiin ratkaista nostamalla lähihoitajien palkat vähintään samalle tasolle kuin naapurikunnissa, arvioida työn vaativuus uudelleen sekä kiinnittää enemmän huomiota kotihoidon työn organisointiin ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Tämä vaatii mahdollisia rakennemuutoksia ja lisää resurssia toimialalle. 

Tuleva sote-uudistus ylimääräisine hallintorakenteineen ei ainakaan paranna tilannetta. Kustannukset noussevat.    

Ikäihmiset odottavat, että hyvin toimiva Ikäneuvola saa jatkaa toimintaansa pilottivuosien jälkeen. Neuvola kutsuu kaikki tänä vuonna 75 vuotta täyttävät maksuttomaan terveystarkastukseen. Samalla arvioidaan myös asiakkaan mahdollinen lääkitys, ja hänelle annetaan ohjeita ravitsemukseen ja liikuntaan. 

Ikäneuvola säästää terveystoimen kustannuksia, kun senioreiden mahdolliset piilevät sairaudet saadaan hoitoon ennaltaehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa. 

Toinen asia, jonka edistymistä seniorit odottavat tulevilta päättäjiltä, on ns. välimuotoisen asumisyksiköiden toteuttaminen. Uusia asuntoalueita kaavoitettaessa on tärkeää sijoittaa yhteisöllisiä senioriasuntoja sisältävät korttelit puiston läheisyyteen. Näin mahdollisestaan vanhusten päivittäinen liikkuminen Ja itsenäinen terveydestään huolehtiminen.  

Kun tarvetta välimuotoiseen asumiseen on jo nyt, uusia yksiköiden rakentamista odotellessa, kaupunki voisi vuokrata yksityisistä palvelutaloista asuntoja, joihin voitaisiin järjestää asukkaille yksilölliset kevyet tukipalvelut.   

Yksinäisyys oli ongelma ikäihmisten keskuudessa jo ennen pandemiaa. Koronarajoitukset ovat sulkeneet vanhukset koteihinsa. Vanhusneuvostossa olemme aistineet jonkinlaista lamaannusta ikääntyneiden keskuudessa. 

On hyvä, että senioriyhdistykset ovat alkaneet järjestää ulkoilutapahtumia koronarajoituksin Pandemian rajoitusten lieventämisiä odotellaan, jotta jälleen voidaan kokoontua ja tehdä yhteisiä matkoja.  

Ulla-Maija Vierimaa

Turun vanhusneuvoston pj

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Kaupunginhallituksen jäsen