Viesti äänestäjilleni

Hyvä äänestäjä,

olen useamman kauden valtuutettu ja tällä kaudella myös kaupunginhallituksen jäsen. Olen vanhusneuvoston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Olen myös maakuntavaltuutettu.

Olen Mikaelin seurakuntaneuvoston jäsen ja tuon seurakuntalaisen näkemystä myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa.

Olen naimisissa ja asumme omakotitalossa Kähärissä. Olen kolmen aikuisen lapsen äiti ja kuuden lapsenlapsen isoäiti.

Harrastan lukemista, purjehtimista, laskettelua ja golfia.

Viime valtuustokausi kului vauhdilla. Politiikka on työtäni, se täyttää päivät.

Nautin siitä, että eläkeläisenä minulla on aikaa perehtyä käsiteltäviin asioihin perusteellisesti, soittaa virkamiehille ja kysyä perusteluja ja ehdottaa muutoksia. Vaikuttamiseni on aivan eri tasolla verrattuna aikaan, jolloin olin vielä työelämässä. Kokemuksestani on hyötyä koko kokoomusryhmälle, kun osaan sanoa, mikä asia toimii ja mikä ei.

Kaupunginhallituksen kokoomusryhmä kokoontuu lähes joka sunnuntai-ilta keskustelemaan maanantain kokouksessa käsiteltävistä asioista. Me emme  ole jarruttelijoita Turun päätöksenteossa. Esimerkiksi viime kaupunginhallituksessa Turun vetovoimaa lisäävä  sataman yhteisterminaalihanke meni eteenpäin perussuomalaisten, keskustan ja vasemmistoliiton  vastustuksesta huolimatta. Kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa otan kantaa kaikkiin tärkeisiin asioihin ja tuon erityisesti koulutusten ja ikäihmisten näkökulmaa käsiteltäviin asioihin.

Asiantuntemukseni eri aloilta on kasvanut useamman valtuustokauden aikana. Ikäihmisten terveyspalveluja parantava ikäneuvola toimii hyvin ja on saanut hyvää palautetta 75-vuotiailta, jotka koko ikäluokka kutsutaan terveystarkastukseen ja laboratoriokokeisiin. Ikäneuvola on omien valtuustoalotteiden ja monien muidenkin tekemien aloitteiden lopputulos. Uudistus kesti vuosia saada aikaan ja useiden puolueiden yhteistyöllä.   

Terveyspalvelujen puolella terveyskeskusten keskitetty ajanvaraus pitää saada toimimaan paremmin. Jonot terveyskeskuksiin ovat lyhentyneet ja palvelut muuten toimivat hyvin. 

Vanhusten kotihoidon työntekijöiden rekrytointiongelmiin  olen pyrkinyt vaikuttamaan. Vanhusneuvoston kanssa seuraan parannustoimenpiteitä. 

Valtuuston budjettikokouksissa olen ottanut kantaa opetuksen resurssien riittävyyteen. Ryhmäkoot tulee olla kohtuullisen suuruisia kaikilla asteilla, alakoilista lukioihin ja ammatilliselle asteelle. Riittävä pienryhmäopetus estää koulupudokkuutta ja parantaa työrauhaongelmia.  Oppilaiden mielenterveysongelmiin pandemia -aikana on reagoitu: psykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia on lisätty peruskouluihin ja toiselle asteelle. 

Oppivelvollisuuden pidentäminen on väärä ja kallis ratkaisu syrjäytymiseen ja saattaa tulevaisuudessa vähentää resursseja muualta opetuksesta. Resursseja on nimenomaan lisättävä alakouluun, jotta yksikään oppilas ei putoa opetuksesta.  Silloin peruskoulun ja toisen asteen nivelkohdassa kaikki oppilaat jatkavat opintojaan ilman pakkoa. 

Yrittäjien toimintaedellytyksiä tulee parantaa; muunmuassa  lupaprosessit sujuvimmiksi.

Uudet työpaikat vähentävät työttömyyttä ja tuovat verotuloja. 

Vetovoimainen, viihtyisä Turku, kotikaupunkimme.

Olen innostunut jatkamaan työtäni Turun kaupunginvaltuustossa. 

Anna äänesi asiantuntemukselle ja kokemukselle numero 660.

Ystävällisin terveisin

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen jäsen

Vanhusneuvoston jäsen

Liikunta parantaa ikäihmisten elämän laatua (Seutusanomat 10.6.)

Pandemian jatkuessa aika monen seniorin elämä on passivoitunut. Kun yhdistykset, harrastukset ja kulttuurielämä ovat tauolla, on vaarana eristäytyminen. Yksinäisyys lisääntyy ja fyysinen kunto heikkenee. Pandemian rajoitusten lieventämisiä odotellaan nyt innostuneina,  kun tartuntatilanne Turussa on paranemaan päin.   Järjestöillä on tärkeä tehtävä ikäihmisten aktivoimisessa elämän palatessa normaaliin pandemian hellittäessä. Eläkeläisyhdistykset ovat alkaneet järjestää ulkoilutapahtumia koronarajoituksin, mikä on erinomainen asia. Liikkuminen keväisessä, heräävässä luonnossa ystävien kanssa virkistää ja osallistaa.

Turun kaupungin tulisi varmistaa yhdistysten toimintaedellytykset jakamalla näille kohtuullisen suuruisia avustuksia ja tarjoamalla kokoontumistilat mielellään keskustan läheisyydessä. Turusta puuttuu vielä yhdistysten talo. Vanhusneuvosto on tehnyt kokoontumistiloista aloitteen kaupunginhallitukselle.  

Järjestöjen vapaa-ehtoiset tekevät arvokasta työtä ulkoiluttamalla kotona ja palvelutaloissa asuvia, yksinäisiä vanhuksia. Jotta toiminta olisi laajempaa ja kattavampaa, tarvitaan kaupungin palkkaama hyvinvointikoordinaattori, joka organisoi ja pitää yhteyksiä järjestöihin ja vanhuksiin. Jokaisella ikäihmisellä tulee olla mahdollisuus säännölliseen ulkoiluun.  

Liikunnan ikäihmisen elämänlaatua parantavaa vaikutusta ei voi liikaa korostaa. UKK-instituutti suosittelee laajaan tutkimustietoon pohjautuen (www.ukkinstituutti.fi), että yli 65-vuotiaiden tulisi liikkua ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Tämän tulisi olla kestävyyskuntoa harjoittavaa reipasta liikkumista (kävely, pyöräily, uinti,golf ym). 

Voima- ja tasapainoharjoittelua tulisi lisäksi olla ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaksia voi kuormittaa kuntosalilla, ryhmäliikunnassa, joogassa tai harrastaa vesiliikuntaa.   Tanssiminen tai kotona voimistelu ovat suositeltavia. Portaat on hyvä kävellä. Nämä ovat minimisuosituksia, jotta senioreiden terveys ja toimintakyky ikääntyessä säilyvät.  Kun liikkuu riittävästi päivittäin, nukkuu paremmin. Asiantuntijoiden mukaan liikunta vaikuttaa parantavasti myös muistiin. 

Liittämällä liikunnan jossain muodossa jokapäiväiseen ohjelmaan, kunnon kohoamisen ja mielen virkistymisen huomaa jo muutamassa viikossa. Meillä monella seniorilla on omakohtaista kokemusta asiasta. Liikunnasta ja sen tärkeydestä  olemme keskustellet tilaisuuksissamme tämän  kevään aikana.   

Ulla-Maija Vierimaa 

Turun vanhusneuvoston pj 

Kaupunginvaltuutettu(kok) 

Kaupunginhallituksen jäsen 

Turun on panostettava ikäystävällisyyteen (TS 20.5.2021)

Turun vanhusneuvoston tehtävänä on paitsi järjestää informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ikäihmisille, toimia myös linkkinä senioreiden ja Turun päätöksen teon välillä.  Otamme yhteyksiä virkamiehiin ja viemme tietoa ongelmista eteenpäin. Vanhusneuvoston jäseniin voidaan ottaa yhteyttä, kun halutaan parannusta ongelmiin.   Vanhusneuvosto on toinen Turun lakisääteisistä vaikuttajaryhmistä. Toinen on vammaisneuvosto.

Näin kuntavaalien alla on aiheellista pohtia, millainen on ikäystävällinen Turku.  Lyhyesti sanottuna se on kaupunki, jossa eläkeläisten palvelut toimivat ja ikäihmisiä kuunnellaan heitä itseään koskevissa asioissa. 

Usein ongelmat ovat viestinnässä. Seniorit eivät useinkaan tiedä palveluista, joihin he ovat oikeutettuja pelkästään siitä syystä, että palveluista tiedotetaan vain internetissä. Ikäihmiset tarvitsevat myös postitse ja paperilla tapahtuvaa informaatiota. 

Tiedottamisen suhteen ihmiset eivät todellakaan ole yhdenvertaisia. Tähän tarvitaan muutosta.

Monet eivät tiedä, että esimerkiksi Kauppatorin Monitorissa, Kop-kolmiossa sijaitsee Ikäihmisten keskitetty asiakaspalvelupiste, jossa löytyy vastaus monenlaiseen kysymykseen.  Siellä voi saada myös lomakkeiden täyttöapua. Jos vanhusneuvoston aloite toteutuu, sieltä löytyy tulevaisuudessa   asumisneuvoja. Olemme myös huomanneet, että seniorit eivät tiedä, että rollaattoria käyttävät voivat matkustaa maksutta Fölin busseissa ma-pe 9-13. Kun pandemia hellittää, ATK- kursseja tulee järjestää keskitetysti ikäihmisille, jotka haluavat oppia tietokoneen käyttöä.  Heille on annettava ohjausta myös tietokoneen hankinnassa.   

Vanhusneuvosto päivystää kerran kuukaudessa, kuukauden toisena tiistaina klo  13.00  ( ei heinä- eikä elokuussa) Naantalin Aurinkoisen Kauppiaskadun kahvilan ulkopuolella Wiklundin Valopihassa koronarajoituksin. Tervetuloa kyselemään ja keskustelemaan.  

Pandemian aikana vanhusneuvosto on ollut yhteydessä sähköpostilla eläkeläisjärjestöihin ja järjestänyt webinaareja yleisölle. Kaupungin palveluista kulttuuripalveluihin ollaan tyytyväisiä; kirjasto toimii hyvin. Fölin busseihin ollaan myös tyytyväisiä. Kaupungin ikäihmisten liikuntaryhmät ovat suosittuja normaalioloissa. 

Asia, joka tulee esiin toistuvasti, on ongelmat terveyskeskusten ajanvarauksessa.  Keskitetty ajanvaraus puhelimella ei ole kaikilta osin toiminut siitä lähtien kun se otettiin käyttöön vajaa kaksi vuotta sitten. Jos on kiireellinen tarve, ajan yksityiselle lääkärille saa onneksi varatuksi vaikka samaksi päiväksi. 

Monet kertovat, että luvattua takaisin soittoa terveyskeskuksen ajanvarauksesta ei tule. Tällainen ei ole turkulaisten yhdenvertaista palvelua. Terveystoimen resurssit on laitettava kuntoon, ja keskitetystä ajanvarauksesta luovuttava, kun se ei toimi.  

Kaupungin järjestämällä kotihoidolla on ollut rekrytointiongelmia. Vajaalla henkilöstöllä työ käy raskaaksi. Henkilöstön vaihtuvuutta on liikaa.

Turun kaupunginhallitus perehtyi ongelmiin viime tammikuussa. Turun   vanhusneuvosto seuraa parannustoimenpiteiden vaikuttavuutta tämän kevään ajan.

Asia voitaisiin ratkaista nostamalla lähihoitajien palkat vähintään samalle tasolle kuin naapurikunnissa, arvioida työn vaativuus uudelleen sekä kiinnittää enemmän huomiota kotihoidon työn organisointiin ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Tämä vaatii mahdollisia rakennemuutoksia ja lisää resurssia toimialalle. 

Tuleva sote-uudistus ylimääräisine hallintorakenteineen ei ainakaan paranna tilannetta. Kustannukset noussevat.    

Ikäihmiset odottavat, että hyvin toimiva Ikäneuvola saa jatkaa toimintaansa pilottivuosien jälkeen. Neuvola kutsuu kaikki tänä vuonna 75 vuotta täyttävät maksuttomaan terveystarkastukseen. Samalla arvioidaan myös asiakkaan mahdollinen lääkitys, ja hänelle annetaan ohjeita ravitsemukseen ja liikuntaan. 

Ikäneuvola säästää terveystoimen kustannuksia, kun senioreiden mahdolliset piilevät sairaudet saadaan hoitoon ennaltaehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa. 

Toinen asia, jonka edistymistä seniorit odottavat tulevilta päättäjiltä, on ns. välimuotoisen asumisyksiköiden toteuttaminen. Uusia asuntoalueita kaavoitettaessa on tärkeää sijoittaa yhteisöllisiä senioriasuntoja sisältävät korttelit puiston läheisyyteen. Näin mahdollisestaan vanhusten päivittäinen liikkuminen Ja itsenäinen terveydestään huolehtiminen.  

Kun tarvetta välimuotoiseen asumiseen on jo nyt, uusia yksiköiden rakentamista odotellessa, kaupunki voisi vuokrata yksityisistä palvelutaloista asuntoja, joihin voitaisiin järjestää asukkaille yksilölliset kevyet tukipalvelut.   

Yksinäisyys oli ongelma ikäihmisten keskuudessa jo ennen pandemiaa. Koronarajoitukset ovat sulkeneet vanhukset koteihinsa. Vanhusneuvostossa olemme aistineet jonkinlaista lamaannusta ikääntyneiden keskuudessa. 

On hyvä, että senioriyhdistykset ovat alkaneet järjestää ulkoilutapahtumia koronarajoituksin Pandemian rajoitusten lieventämisiä odotellaan, jotta jälleen voidaan kokoontua ja tehdä yhteisiä matkoja.  

Ulla-Maija Vierimaa

Turun vanhusneuvoston pj

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Kaupunginhallituksen jäsen

Ikäihmiset ovat kaupungille voimavara ja tarvittaessa myös muutosvoima (TS 30.3.2021)

 Turun vanhusneuvosto on eräs kunnallisista vaikuttajaryhmistä, joita ovat muun muassa  myös nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Tärkein lakisääteinen tehtävämme on seurata vanhuspalvelulain toteutumista Turun kaupungin palveluissa. 

Teemme kehittämisaloitteita, pidämme yhteyttä vanhuspalveluista vastaaviin virkamiehiin, teemme yhteistyötä vanhusjärjestöjen kanssa sekä järjestämme informaatio- ja keskustelutilaisuuksia turkulaisille senioreille.

 Pandemia on lopettanut kaikki fyysiset tilaisuudet, mutta olemme siirtyneet pitämään Teams-kokouksia ja webinaareja. Jonkinlainen digi-loikka on tapahtumassa ikäihmisten kohdalla, koska osallistujamäärät webinaareihin lisääntyvät koko ajan. 

Vaikka vanhusneuvostolla on vain aloite-oikeus kaupungin päätöksen teossa, olemme onnistuneet vaikuttamaan vuosien saatossa aika monen ikäihmisten elämää helpottavaan asiaan.

 Pandemian mentyä ohi yli 65-vuotiaat seniorit pääsevät taas seniorirannekkeella edullisesti kaupungin uimahalleihin, kuntosaleille sekä museoihin ja gallerioihin ( 40e/ 6kk). 

Talviliukkailla yli 70 vuotta täyttäneet seniorit ovat saaneet ilmaiset liukuesteet jalkineisiinsa jo useamman vuoden ajan. Kaupungissa ajavat ikäihmisille ja liikuntaesteisille tarkoitetut Fölin palvelulinjat. Fölin kaikissa busseissa rollaattoria käyttävät voivat matkustaa ilmaiseksi ma-pe klo 9-13 välillä. Ikäihmiset saavat palveluohjausta Kauppatorin monitorissa.

Uudistus, johon seniorit ovat todella tyytyväisiä ja kiittävät kaupungin päätöksentekijöitä, on ikäneuvola. Sen toiminta käynnistyi viime vuoden tammikuussa. 

Tänä vuonna 75-vuotta täyttävät, siis koko ikäluokka kutsutaan ilmaiseen terveystarkastukseen ja laboratoriokokeisiin sekä heille annetaan terveysneuvontaa ja elintapaohjeita.

 Neuvola on kokeilu, joka päättyy tämän vuoden lopussa, mutta toivomme todella, että se jatkuu ja mahdollisen Sote-uudistuksen toteutuessa liittyy senioreiden kuntouttavan sotekeskuksen osaksi. 

 Viimeisin vanhusneuvoston ajama uudistus, joka on toteutumassa, on Turun kauppatorin toripaviljonkiin rakennettava ikäihmisille ja perheille tarkoitettu kahvila.

 On valitettavasti myös asioita, jotka eivät ole vielä menneet maaliin: monista kaupunginvaltuutettujen ja vanhusneuvoston aloitteista huolimatta vanhusasiamiehen toimi ei ole toteutunut. Ilmeisesti odotetaan Sote-uudistusta.

Peräti kaksi vanhusasiamiestä työskentelee Tampereella. Seniorivaltaisessa Turussa on tarvetta tällaiselle ikäihmisten asioita kokonaisvaltaisesti hoitavalle toimijalle.

Turun kaupunkistrategian mukaan ikäihmisten toivotaan asuvan toimintakykyisinä omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Eläkeläisjärjestöt ja -yhdistykset tekevät arvokasta työtä järjestämällä kotona asuville päivittäin vapaa-ajan aktiviteetteja, liikuntaa, kulttuuria, matkoja atk- ja terveysneuvontaa, kielikerhoja ym.

 Kun järjestöt näin voimallisesti vaikuttavat ikäihmisten hyvinvointiin,  järjestöjen avustusten tulisi olla ajan tasalla. 

Turun keskustasta puuttuu kohtuuhintainen, joustava kokoontumistila noin 500-1000 hengelle. Suurempia yleisötilaisuuksia senioriyhdistysten on vaikea järjestää, koska sopivia tiloja on vähän ja niissäkin kalliit vuokrat.

Vanhusneuvoston tämän vuoden toiminnan painopisteet ovat ikäihmisten asuminen ja yksinäisyys. Seuraamme myös Turun kodinhoidon tilannetta. Kun seniorin suorituskyky heikkenee, muisti huononee ja liikkuminen on vaikeaa, kotona itsenäisesti asuminen käy hankalaksi. Tällöin tarvitaan ns turvallista välimuotoista asumista. Se on itsenäisen kotona asumisen ja laitoshoidon välimuoto. Esimerkiksi talo, jossa asuisi kaikenikäisiä ihmisiä, olisi yhteisiä tiloja, terasseja, viihtyisiä pihoja. Tällaisessa talossa ei asuisi yksinäisiä ihmisiä. 

Senioriasunnot voisivat sijaita lähellä toisiaan, jotta kotihoidon palvelut olisi helppo tuoda. Senioreista huolehtisi jonkinlainen koordinaattori, jolta ikäihmiset saisivat apua ja ohjausta tarvittaessa. Välimuotoinen asumiskonsepti tarjoaa turvallista itsenäistä asumista. 

Välimuotoisten asumisyksikköjen rakentaminen vie aikaa, mutta tarvetta on jo tällä hetkellä. Kaupunki voisi vuokrata yksityisistä palvelutaloista asuntoja, joihin tarjottaisiin tällaiset kevyemmät palvelut.

 Vanhusneuvosto ehdottaa, että kaupunki palkkaisi hyvinvointikoordinaattorin hoitamaan järjestöjen ja kaupungin yhteistyötä. Yhdistysten vapaa-ehtoiset ovat suuri, arvokas voimavara, jota voitaisiin paremmin hyödyntää. Esimerkiksi kotona yksin asuville hän kattavasti välittäisi eläkeläisyhdistyksistä vapaaehtoisen ulkoiluttamaan ikäihmistä säännöllisesti. 

Kauppatorin monitoriin olemme tekemässä aloitetta, jonka mukaan kauppatorin monitorissa työskentelisi myös ikäihmisten asumisneuvoja, joka ottaisi asiakkaita vastaan ikäihmisten palveluohjauspisteessä.

Ovatko ikäihmiset voimavara? Kyllä, mitä suurimmassa määrin; hyväkuntoisina Turun hyvien ennaltaehkäisevien palveluiden ansiosta he hoitavat lapsenlapsiaan ja ovat nuorten perheiden tukena. He käyttävät palveluita ja pitävät siten palveluyrityksiä pystyssä. Aktiivisina he edistävät kaupungin kulttuuripalveluita.

 Ovatko seniorit muutosvoima? Tarvittaessa kyllä. Lähes 21 % Turun asukkaista, noin 40 000 on yli 65-vuotiaita. He voivat halutessaan olla muutosvoima, jos heidän äänensä pääsee kuuluviin. 

Tänään tiistaina 30.3. klo 13.00 eläkeläiset esittävät kysymyksiä Turun kaupunginvaltuuston puolueryhmien puheenjohtajille Turun vanhusneuvoston järjestämässä kuntavaalipaneelissa. Moderaattorina toimii työelämäprofessori Riitta Monto. Tilaisuus järjestetään Teamsin avulla. Linkin voi ladata Turun vanhusneuvoston nettisivulta. www.Turku.fi/vanhusneuvosto 

Ulla-Maija Vierimaa

Vanhusneuvoston pj

Kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen jäsen 

Aloite Turun kaupunginvaltuustolle 25.1.2021

Pyydän kunnioittaen, että Turun kaupunginvaltuusto ryhtyisi toimiin vanhusasiamiehen toimen perustamiseksi Turun kaupunkiin.

Vanhusasiamieheen voisi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa asioissa. Hänen tulisi neuvoa ja ohjata Turun kaupungin ikäihmisiä oikeiden palvelujen pariin.

Vanhusasiamiehen tehtävänä olisi ottaa vastaan palautetta, kuunnella ikäihmisten ja heidän läheistensä huolia, sekä neuvoa ja ohjata heitä tarvittaessa oikean tahon puoleen. Hän tarjoaisi selvittelyapua ongelmatilanteissa ja järjestäisi neuvotteluja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi.

Vanhusasiamies tekisi tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin vanhusneuvoston kanssa.  Tässä tehtävässä hän edistäisi ja seuraisi ikäihmisten yhdenvertaisuuden, osallisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista sekä osallistuisi ikäihmisten palvelujen kehittämiseen tiedottamalla päätöksentekijöille esille tulleista kehittämiskohteista. Lisäksi hän tekisi yhteistyötä ikäihmisten palvelujen tuottajien ja yhteistyötahojen kanssa palvelujen kehittämiseksi.

Vanhusasiamiehen tehtävänä voisi myös olla Turun kaupungin ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden ja palvelujen saatavuuden seuranta, laadun valvonta sekä niistä raportointi.

Vanhusasiamies olisi tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisissa tapaamisissa tiettyinä aikoina.

Turun asukkaista lähes 20 % eli noin 40 000 on yli 65-vuotiaita. Tällaiselle matalan kynnyksen neuvontapalvelulle ja ikäihmisten etujen valvonnalle on tarvetta erityisesti juuri nyt suurten ikäluokkien vanhentuessa.

Sote-uudistuksen tultua voimaan, Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle voidaan perustaa toinen vanhusasiamiehen toimi.

Tampereella on 2 vanhusasiamiestä.

Turussa, tammikuun 25. päivänä 2021

Ulla-Maija Vierimaa

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Kirkko lähelle seurakuntalaisia (TS 10.11.)

Seurakuntien jäsenkato on vakava ongelma.  Turun ja Kaarinan seurakunnista erosi viime vuonna yli 3000 henkilöä. Viime vuoden lopussa  Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 3,9 miljoonaa jäsentä, tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä jäsenmäärä on pudonnut 3,8 miljoonaan.

Huomattavaa laskua ilmeni 0-9 -vuotiaiden  ja myös  30-49 -vuotiaiden kohdalla. Kastetoimitukset ovat vähentyneet. Vaikuttavatko taloudelliset ongelmat nuorten perheiden kirkosta eroamisiin? Sitä kannattaa pohtia aina, kun kirkollisveroprosentin nostoa harkitaan.

Rippikoulut ja erityisesti rippileirit ovat suosittuja. 10-19-vuotiaita eroaa vain vähän. Pienevä jäsenmäärä merkitsee vähemmän resursseja seurakuntien toimintaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarviosta päättäessämme pohdimme joka vuosi syitä seurakuntalaisten kirkosta eroamiseen. Ovatko ihmiset etääntyneet kirkosta?

Kirkolliset juhlapäivät ovat pitäneet hyvin pintansa. Joulun lähestyessä kirkot täyttyvät konserteista ja joululaulujen laulajista. Monet seurakunnat ovat uudistaneet toimintaansa: kun seurakuntalainen ei tule kirkkoon, menevät kirkon työntekijät sinne, missä seurakuntalaisia liikkuu. Osallistutaan messuille ja muihin yleisötapahtumiiin. Esimerkiksi Mikaelin seurakunnan papit liikkuvat ”baanalla”, keskustelevat seurakuntalaisten kanssa pubeissa ja toreilla, pelaavat jääkiekkoa Gatorade centerissä, korjaavat mopoja nuorten kanssa. Luistelutapahtumia järjestetään, Kirkonmäellä on perhetapahtumia.

Seurakunnilla on merkittävä tehtävä vähävaraisten auttajina. Edullista ruokailua järjestetään useimmissa seurakunnissa. Nykyisin seurakuntien vähiä taloudellisia resursseja kuluu yhä enemmän Turun kaupungin sosiaalitoimen tukiverkosta pudonneille. Kirkko auttaa, kun muut ovet ovat sulkeutuneet.

Kirkon asema auttajana korostuu  vaikeina aikoina. Onnettomuuksien tapahtuessa kirkko  tarjoaa kriisiapua uhrien omaisille. Palveleva puhelin auttaa henkistä hätää kärsiviä. Kirkko järjestää sururyhmiä lähimmäisensä menettäneille, keskusteluryhmiä eronneille ja yksinäisille.

Perheneuvontaan on paljon tulijoita. Kirkon lapsi-, nuoriso- ja vanhustyöllä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus.

Kirkollisverollaan seurakuntalaiset saavat aika paljon erilaisia palveluja.

Viime vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä nosti kirkollisveroaan; se on nyt 1,25 prosenttia. Sen pitkään valmistelema rakennemuutos ei toteutunut;  kirkkohallitus hylkäsi seurakuntayhtymän liitokset viime keväänä. Seurakuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla. Seurakuntien liitoksiin ei ollut taloudellisista syistä tarvetta kirkkohallituksen perustelujen mukaan.

Rakenneuudistusvalmistelu on leimannut seurakuntaneuvostojen nykyisen kauden työskentelyä ja työntekijät ovat tunteneet epävarmuutta tulevaisuudestaan. Tämä on ollut monille henkisesti raskasta aikaa.

Tuleva kausi on varmaan  rauhallista kehittämisaikaa ja uudet seurakuntaneuvostot yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa voivat  levollisin  mielin keskittyä työskentelemään seurakunnan ja seurakuntalaisten parhaaksi.

 

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu (kok)

Kirkkovaltuutettu

Mikaelin seurakuntaneuvoston jäsen

Artikkeli Turun Sanomissa 19.9.

Ikäihmisten asiat Turun kaupungin päätöksentekoon.

Turun vanhusneuvosto on eräs kunnallisista vaikuttajaryhmistä, joita ovat mm. nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Tärkein lakisääteinen tehtävämme on seurata vanhuspalvelulain toteutumista Turun kaupungin palveluissa.

Eräs tärkeä aloitteemme on pääsemässä maaliin: 24.9. alkaa Turussa ja naapurikunnissa Fölin liikennöimissä busseissa pilottikokeilu, joka kestää vuoden. Kokeilussa rollaattoria käyttävät matkustajat saavat matkustaa Fölin busseissa maksutta.

Tällä hetkellä rollaattorin kanssa on lähes mahdotonta matkustaa bussilla, koska keskiovesta sisään tullessa ikäihmisen on vaikeaa mennä maksamaan bussilippu bussin etuosaan.

Kokeilun aikana muun muassa lähiöissä asuvat ikäihmiset pääsevät keskustaan asioille ja virkistymään; merkittävä uudistus, joka toivottavasti onnistuu ja tulee myöhemmin jatkuvaksi.

Vanhusneuvosto ja monet turkulaiset kaupunginvaltuutetut ovat tehneet aloitteita vanhusneuvolan perustamiseksi Turkuun. Hanke on toteutumassa terveyspainotteisesti ikäneuvolana, joka toteutuessaan ottaa vastaan geriatrisella poliklinikalla kaupunginsairaalan yhteydessä.

Kokonainen ikäluokka (sosiaali-ja terveystoimen budjetin mukaan 75-vuotiaat) kutsutaan  kartoitukseen, jossa tutkitaan terveyden tila ja ikäihmisten sairaudet sekä ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Neuvola on merkittävä  ikäihmisten terveydentilaan ja hyvinvointiin vaikuttava uudistus, joka tuonee säästöjä kaupungin terveysmenoihin, kun sairaudet havaitaan ja voidaan parantaa niiden varhaisessa vaiheessa.

Seniorirannekkeen hinnan pysymistä kohtuullisena ( tällä hetkellä 40e/6kk) seuraamme. Ikäihmiset käyttävät ahkerasti kuntosaleja ja uimahalleja. Gallerioihin ja museoihin tutustuminen tuo henkistä virkistymistä. Rannekkeen hinta ei saa muodostua esteeksi.

On toivottu, että rannekkeen saamisen ikärajaa, 65 vuotta, voitaisiin laskea, jolloin rannekkeen käytön tuleminen ikäihmiselle terveelliseksi tavaksi sijoittuisi eläköitymisen alkuun.

Viime kokouksessa Turun vanhusneuvostolle esiteltiin Turun keskustaan perustettavaa keskitettyä asiointikeskussessa Turun vanhusneuvostolle esiteltiin Turun keskustaan perustettavaa keskitettyä asiointikeskusta, josta muun muassa voisi ostaa bussiliput sekä lippuja teatteriin ja konsertteihin ja jossa olisi Kela ja kaikenikäisiä kaupunkilaisia koskevat neuvontapalvelut Skanssin Monitorin tapaan. Vanhusten palvelutori Poiju siirtyisi myös tähän asiointikeskukseen.

Ikäihmisten kannalta hyvää hankkeessa on se, että vanhusten neuvontapalvelut siirtyvät keskustaan, jonne pääsee bussilla kaupungin eri puolilta. Saavutettavuus nykyiseen Poijuun verrattuna paranee. Mutta tärkeää on huolehtia myös siitä, että ikäihmisille tarkoitettu kokoontumispaikka perustettaisiin keskustaan.

Poijun yhteydessä olevan kahvilan toimiunta lakkaa uudistuksen toteutuessa. Kahvila on muodostunut tärkeäksi kokoontumispaikaksi ikäihmisille. Keskitettyyn asiointikeskukseen ei olla suunnittelemassa kahvilatiloja.

Ikäihmisten kokoontumispaikka/ kahvila on tärkeää toteuttaa viimeistään keskitetyn asiointikeskuksen toteutuessa. Sen toimintaan voisi ottaa yhteistyöhön Turun lukuisat senioriyhdistykset, joista monilla on tällä hetkellä vaikeuksia toimitilojensa järjestämisessä. Kokoontumispaikka/kahvila toimisi paitsi virkistys- myös informaatiopaikkana. Turun kaupungin ikäihmisille suunnatuista palveluista tiedetään nykyään liian vähän.

Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden harjoittelupaikkana kokoontumispaikka olisi oivallinen.

Tällä hetkellä vanhusneuvosto selvittää ratkaisua ikäihmisten asiointiongelmiin pankissa asioinnin muuttuessa digitaaliseksi. Kotihoidon tilaa seuraamme myös.

Turun vanhusneuvosto järjestää keskiviikkona 19.9. klo 12-15 Turun kaupungintalossa senioriparlamentin, jossa Turun kaupungin virkamiehet vastaavat vanhusjärjestöjen esittämiin kysymyksiin. Keskustelutilaisuudessa ikäihmiset voivat myös kertoa ongelmista ja esittää parannusehdotuksia ja uudistuksia. Yleisö on tervetullut valtuustosalin lehterille.

 

Ulla-Maija Vierimaa

Turun kaupunginvaltuutettu

Turun kaupunginhallituksen jäsen

Vanhusneuvoston jäsen

Puhe kaupunginvaltuustossa 20.3.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Raportissa sanotaan (Raportti maahanmuuttajaien kotouttamisesta Turkuun) , että maahanmuuttajien parasta kotoutumista ovat koulutuspaikka ja työpaikka. Koulussa maahanmuuttajalapset oppivat suomen kielen . Myös nuoret oppivat kielen koulutuksen kautta.

Raportti on mielestäni hieman ylimalkainen. Kuulimme, että maahanmuuttajia on Turun väestöstä 10 %. Kuinka suuri % on kotoutunut, käy töissä ja on osa suomalaista yhteiskuntaa? Mainitaan, että työttömyys on ongelma. Kuinka suuri % maahanmuuttajista on työttömänä? Seurataanko maahanmuuttajien työllistymistä? Mitkä toimenpiteet ovat auttaneet maahanmuuttajien työllistymisessä? Onko ollut toimenpiteitä? Turussa pitemmän aikaa vallinnut työttömyys on luonnollisesti vaikeuttanut maahanmuuttajien työllistymistä. Näihin kysymyksiin raportti ei anna vastausta.

Raportissa mainitaan, että huono kielitaito tai sen puute ei välttämättä estä työllistymästä.

Selvää on että työssä oppii kielen, maahanmuuttaja verkostoituu ja  pääsee kotoutumaan .

Työllistymisen esteenä ovat  enemmänkin  asenteet.

Kaupungin intresseissä on työllistää maahanmuuttaji , tällöin toimeentulotukimenot vähenevät.

Ehdotan, että kaupunki voisi antaa  porkkanaa, ylimääräistä tukea yrityksille, jotka ottavat  maahanmuuttajia töihin.  Nämä tukirahat tulevat aikanaan kaupungille takaisin , kun työllistyneet maahanmuuttajat alkavat maksaa veroja ja elättävät perheensä.

Raportissa sanotaan, että järjestöt ovat tärkeitä maahanmuuttajien kouluttajia; vapaa-ehtoiset ovat ilmaisia työntekijöitä,  he tarjoavat maahanmuuttajille tärkeät verkostot.

Muun muassa SPR, Akateemiset Naiset ry, Daisy Ladies antavat ilmaista suomen kielen opetusta. Muistojen kodissa Linnankadulla vapaaehtoiset antavat suomenkielen opetusta ja siten kotouttavat ikäihmisiä, naisia jotka ovat perheissään kotiseinien sisällä eivätkä juuri joudu tekemisiin suomalaisten kanssa. Muistojen kodissa he tekevät käsitöitä, joita he  myyvät. Kielen oppimisen ohella pienimuotoista varain hankintaa.

Järjestöt tekevät arvokasta työtä. Siksi näiden järjestöjen resursseita tulee kaupungin huolehtia esimerkiksi tarjoamalla ilmaista työntekoa vastaan järjestöille toimitilat. Lisäksi kaupunki voisi uudestaan palkata koordinaattorin edistämään järjestöjen yhteistyötä. Nykyään heillä on päällekkäisyyttä.

Hyvät valtuutetut

Toistan valtuutettu Maija Perhon sanat: monikulttuurisuus on rikkautta. Kyllä me turkulaiset opimme suvaitsemaan erilaisuutta, totumme erilaisiin kansallisuuksiin kaupungissamme. Suvaitsevaisuus ei ole meiltä pois! Meidän tulee auttaa sodasta kärsiviä perheitä. Syyrialaiset eivät ole syyllisiä siihen, että heidän kotinsa on pommitettu maan tasalle. He eivät ole halunneet lähteä maastaan. Heidät on pakotettu siihen. Ihannetilanne olisi että sodat saataisiin loppumaan kansainvälisen yhteistyön avulla.  Köyhyys  loppuisi koulutuksen avulla.  Afrikassa ja muihin kehitysmaihin luotaisiin inhimilliset elinolot, hyvinvointi lisääntyisi.

Kaikille kansoille tulisi mahdollisuus jäädä asumaan kotiseudulleen. Mutta kun tätä ihannetilannetta ei ole,

Suomen, kuten kaikkien sivistysvaltioiden ja Turun tulee kantaa vastuunsa.